VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

(päivitetty toukokuussa 2022)

Discovery Communications, LLC (“DCL”) tarjoaa tämän toimittajaportaalin verkkosivuston (“verkkosivusto”) sellaisten yritysten tai henkilöiden rekisteröimiseksi, jotka ovat tällä hetkellä tai jotka haluavat tulla tavaroiden ja palvelujen toimittajaksi DCL:lle tai yhdelle tai useammalle sen tytäryhtiöistä (yhdessä Warner Bros. Discovery -yritysryhmä). “Kumppanit” tarkoittaa mitä tahansa yhteisöä, joka suoraan tai epäsuorasti, yhden tai useamman välittäjän kautta, on DCL:n määräysvallassa tai on DCL:n yhteisessä määräysvallassa; edellyttäen kuitenkin, että yksikään Warner Bros. Discovery, Inc:n osakkeenomistaja ei ole DCL:n tytäryhtiö tämän sopimuksen mukaisesti.  

Lue nämä käyttöehdot (“Ehdot”) huolellisesti.  Näitä ehtoja sovelletaan sinun (“toimittaja” tai “sinä”) harjoittamaasi verkkosivuston käyttöön, ja ne sisältävät tärkeitä tietoja laillisista oikeuksistasi eri aiheita koskien, mukaan lukien pakollinen välimiesmenettely, ei ryhmäkanteita tai muita ryhmäoikeustoimia, luopuminen oikeudesta valamiehistön oikeudenkäyntiin, irtisanoutuminen takuista ja vastuun rajoittaminen, ja korvaukset DCL:lle ja Warner Bros. Discovery -yritysryhmälle (yhdessä “WBD” tai “me”).  Käytä muutama minuutti näiden osioiden lukemiseen.

Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.  Nämä ehdot koskevat vain sinun harjoittamaasi verkkosivuston käyttöä.   Siltä osin kuin sinulla on WBD:n kanssa erillinen kaupallinen sopimus, joka koskee tiettyjen tavaroiden ja/tai palvelujen tarjoamista sinun ja WBD:n välillä, kyseinen sopimus on erillinen näistä ehdoista, eivätkä nämä ehdot korvaa tai syrjäytä sitä.

Muihin WBD:n tarjoamiin verkkosivustoihin, sovelluksiin ja palveluihin voidaan soveltaa muita lisäehtoja tai erilaisia ehtoja.  Tällaiset ehdot löytyvät paikasta, jossa asiaankuuluvaa verkkosivustoa, sovellusta tai palvelua tarjotaan.  Katso lisätiedot kaikista sovellettavista ehdoista erikseen kyseisten ehtojen tiedoista.  

Voimme muuttaa näitä ehtoja ajoittain. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä tällaisten muutosten julkaisemisen jälkeen hyväksyt nämä muutetut ehdot. Voimme muuttaa, rajoittaa pääsyä, keskeyttää tai lopettaa verkkosivuston tai minkä tahansa sen osan milloin tahansa.

WBD ja sen tiedontoimittajat eivät takaa verkkosivustolla olevien tietojen luotettavuutta, tarkkuutta, oikea-aikaisuutta, hyödyllisyyttä tai täydellisyyttä. Huolimatta pyrkimyksistämme tarjota hyödyllisiä, tarkkoja ja täsmällisiä tietoja, virheitä saattaa ilmetä ajoittain. Ennen kuin toimit verkkosivustolta löytämiesi tietojen perusteella, sinun tulee vahvistaa kaikki päätöksesi kannalta tärkeät tosiasiat. Linkki toiselle verkkosivustolle ei tarkoita, että WBD tai sen lisenssinantajat suosittelisivat kyseistä sivustoa (eivätkä mitään kyseisellä sivustolla tarjottua tuotetta, palvelua tai muuta materiaalia), eikä WBD ole vastuussa eikä voi taata tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden toimivuutta, joita tarjoavat muut tahot, joiden verkkosivustolle olemme luoneet tai tarjonneet linkin.

Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut olemaan lähettämättä, tarjoamatta ja välittämättä verkkosivuston kautta mitään materiaalia ja muutoin osallistumatta mihinkään toimintaan, joka:

WBD:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa verkkosivuston sisältöä varmistaakseen näiden ehtojen ja muiden WBD:n ajoittain vahvistamien toimintasääntöjen noudattamisen. WBD:llä on oikeus oman harkintansa mukaan muokata, siirtää, poistaa tai kieltäytyä hyväksymästä mitä tahansa verkkosivustolle lähetettyä tai sen kautta toimitettua materiaalia mistä tahansa syystä, mukaan lukien näiden ehtojen rikkominen, joko oikeudellisista tai muista syistä, tai koska materiaali on vastenmielistä WBD:lle sen yksinomaisen ja ehdottoman harkintansa mukaan. Tästä oikeudestamme huolimatta toimittajat ovat yksin vastuussa sisällöstä, jonka he lähettävät tai tarjoavat verkkosivustolla. Ymmärrät ja hyväksyt, että WBD tai sen tytäryritykset eivät ota mitään vastuuta tai ole vastuussa WBD:n toimista tai laiminlyönneistä, jotka liittyvät mihinkään verkkosivustolla tapahtuvaan toimintaan tai mihinkään sivustolla tarjottavaan viestintään tai tietoihin. WBD varaa myös oikeuden paljastaa mitä tahansa tietoa, jota WBD pitää tarpeellisena lain, määräyksen tai viranomaisen pyynnön noudattamiseksi, sekä oikeuden kieltäytyä hyväksymästä tai poistamasta mitään tietoja tai materiaaleja kokonaan tai osittain.

WBD edellyttää, että et käytä verkkosivustoa kenenkään tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamiseen. Toimittamalla tai lähettämällä materiaalia verkkosivustolle takaat ja vakuutat, että omistat materiaalin tai sinulla on oikeus lähettää materiaali tai luoda julkaisu siitä, tai että toimitat, tarjoat tai lähetät materiaalin omistajan nimenomaisella suostumuksella ja että kellään muulla osapuolella ei ole mitään oikeuksia, vaatimuksia tai etuja lähettämääsi tai toimittamaasi materiaaliin liittyen. Toisen omaisuutta olevan materiaalin lähettäminen tai julkaiseminen ilman omistajan suostumusta ei ole vain näiden Ehtojen rikkomus, vaan se voi myös asettaa sinut oikeudelliseen vastuuseen tekijänoikeuden, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta.

MATERIAALIEN KÄYTTÖ

Mitä tahansa verkkosivuston kautta lähettämääsi materiaalia voidaan jäljentää, muokata ja jakaa ikuisesti missä tahansa muodossa ja tilassa mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen, joka liittyy sinun rekisteröimiseen toimittajaksi tai harkitsemiseen mahdolliseksi toimittajaksi. Lisäksi ymmärrät, että lähettämällä materiaalia verkkosivustolle myönnät WBD:lle ja kaikille WBD:n valtuuttamille henkilöille rojaltivapaan, pysyvän, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rajoittamattoman ja maailmanlaajuisen lisenssin näyttää, käyttää, kopioida, muokata, lähettää, myydä, hyödyntää ja jakaa tällaisia materiaaleja sekä luoda johdannaisteoksia niistä kokonaan tai osittain millä tahansa tavalla tai välineellä, joka tunnetaan tällä hetkellä tai kehitetään myöhemmin näihin tarkoituksiin.

Sivuston kautta saatavilla oleva materiaali on WBD:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta, ja se on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla immateriaalioikeuksilla. Voit vapaasti näyttää ja tulostaa omaan käyttöösi verkkosivuston kautta saamiasi tietoja, mutta et saa muuten kopioida mitään materiaalia ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Et saa jakaa kopioita verkkosivustolta löytyvästä materiaalista missään muodossa (mukaan lukien sähköpostitse tai muulla sähköisellä tavalla) ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

EI LINKKEJÄ

Et luo hypertekstilinkkiä verkkosivustolle.

EI (KAUPALLISIA TAI KAUPALLISEEN TA VASTAAVAAN TOIMINTAAN JOHTAVIA) PYYNTÖJÄ, KYSYMYKSIÄ TAI EHDOTUKSIA TAI ROSKAPOSTIN LÄHETTÄMISTÄ.

Sitoudut olemaan käyttämättä verkkosivustoa ehdottaaksesi tai pyytääksesi ketään ostamaan tai myymään tuotteita tai palveluita tai houkutellaksesi ketään tekemään minkäänlaisia lahjoituksia ilman nimenomaista kirjallista lupaa, paitsi siinä määrin kuin on tarpeen, että voit rekisteröityä toimittajaksi, tai että sinua harkittaisiin toimittajaksi.

EI LAVASTAMISTA

Et saa lavastaa tai luoda vaikutelmaa, että kolmannen osapuolen sivusto esittelisi, tukisi tai kannattaisi mitään verkkosivuston sisältöä, etkä saa sisällyttää verkkosivuston, WBD:n tai minkään niiden lisenssinantajan immateriaaliomaisuutta toiseen verkkosivustoon tai muuhun palveluun.

TAVARAMERKIT

Et saa käyttää mitään verkkosivustolla esiintyvää tavara- tai palvelumerkkiä ilman merkin omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

KÄYTTÄJÄTILIT, REKISTERÖINTI JA TURVALLISUUS

Käyttämällä verkkosivustoa takaat, että olet oikeuskelpoinen tekemään näissä ehdoissa määritellyn sopimuksen (eli olet riittävän ikäinen ja riittävässä henkisen terveyden tilassa ja sinulla on muutoin oikeus olla laillisesti sidottu sopimukseen).

Osana rekisteröintiprosessia valitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Vahvistat ja hyväksyt, että rekisteröintiprosessin aikana antamasi tiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä. Hyväksyt myös ehdon, että et (i) valitse, rekisteröi tai yritä rekisteröidä tai käyttää toisen henkilön käyttäjätunnusta tarkoituksena esiintyä kyseisenä henkilönä; (ii) käytä kenenkään muun käyttäjänimeä ilman lupaa; (iii) käytä käyttäjätunnusta minkään henkilön immateriaalioikeuksien vastaisesti; tai (iv) käytä käyttäjätunnusta, jota WBD pitää loukkaavana. WBD varaa oikeuden hylätä tai lopettaa minkä tahansa käyttäjänimen tai salasanan, jota se pitää omasta mielestään loukkaavana. Olet vastuussa salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja ilmoitat WBD:lle kaikesta tiedetystä tai epäillystä tilisi luvattomasta käytöstä. Lisäksi hyväksyt, että olet vastuussa kaikista lausunnoista ja toimista ja laiminlyönneistä, joita tililläsi tehdään tai tapahtuu salasanaasi käytettäessä. Jos uskot jonkun käyttäneen salasanaasi tai tiliäsi ilman lupaasi, sinun on ilmoitettava siitä WBD:lle välittömästi. WBD varaa oikeuden käyttää ja paljastaa mitä tahansa tietoa, mukaan lukien rajoituksetta tilien käyttäjätunnukset ja muut tiedot, sovellettavien lakien ja laillisten viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi. Ilmoita WBD:lle, jos ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä antamissasi tiedoissa tapahtuu muutoksia, mukaan lukien osoitteen ja nimen muutokset.

RIITATILANTEIDEN RATKAISU

LUETHAN TÄMÄN OSION HUOLELLISESTI SE VAIKUTTAA OIKEUKSIISI JA SIIHEN, MITEN SINUN JA DISCOVERYN VÄLISET KORVAUSVAATIMUKSET JA MUUT VAATIMUKSET RATKAISTAAN.Tämän osan katsotaan olevan “kirjallinen välimiessopimus” liittovaltion välimiesmenettelylain (Federal Arbitration Act) mukaisesti. Sinä ja WBD olette samaa mieltä siitä, että tarkoituksenamme on, että tämä osa täyttään liittovaltion välimiesmenettelylain (Federal Arbitration Act) “kirjoitusvaatimuksen” (writing requirement) . Tätä kohtaa voidaan muuttaa vain (kummankin osapuolen) yhteisellä päätöksellä.

Uskomme, että välimiesmenettely on nopeampi, kätevämpi ja halvempi tapa ratkaista mahdolliset riidat tai erimielisyydet kanssamme. Tästä syystä näiden käyttöehtojen vierailijasopimuksen mukaisesti, jos sinulla on kanssamme riitoja tai erimielisyyksiä, jotka koskevat (i) verkkosivuston käyttöä tai vuorovaikutusta sen kanssa, (ii) verkkosivuston kautta WBD:n kanssa suoritettuja liiketoimia tai (iii) tietoja, joita voit antaa WBD:lle tai joita WBD voi kerätä tällaisen käytön, vuorovaikutuksen tai tapahtuman yhteydessä verkkosivuston avulla (yhteisesti “WBD-verkkosivustotapahtumat tai -suhteet”), sinulla ei ole oikeutta nostaa kannetta tuomioistuimessa tai antaa valamiehistön päättää tuomiota ta muuta vaatimukseen liittyen, eikä sinulla ole oikeutta nostaa ryhmäkanteita tai vastaavanlaisia kanteita tai osallistua niihin missään tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Käyttämällä tai olemalla vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa tai tekemällä tai osallistumalla mihin tahansa muihin WBD-verkkosivustotapahtumiin tai -suhteisiin kanssamme hyväksyt alla kuvatun sitovan välimiesmenettelyn.

Teemme kohtuullisissa määrin kaikkemme ratkaistaksemme epävirallisesti kaikki valitukset, kiistat tai erimielisyydet, joita sinulla saattaa olla kanssamme. Jos nämä ponnistelut epäonnistuvat, käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että kaikki valitukset, kiistat tai erimielisyydet, joita sinulla voi olla WBD:tä vastaan, ja kaikki vaatimukset, jotka WBD:llä voi olla sinua vastaan ja jotka johtuvat, liittyvät tai ovat yhteydessä millään tavalla näihin käyttöehtoihin, tietosuojailmoitukseemme tai mihin tahansa WBD-verkkosivustotapahtumiin tai -suhteisiin, ratkaistaan yksinomaan lopullisella ja sitovalla välimiesmenettelyllä (“välimiesmenettely”), jota hallinnoi JAMS tai sen seuraaja (“JAMS”) ja joka suoritetaan JAMSin virtaviivaistettujen välimiesmenettelysääntöjen ja menettelyiden (JAMS Streamlined Arbitration Rules And Procedures) mukaisesti, jotka olivat voimassa välimiesmenettelyn aloittamishetkellä tai, jos kiistanalainen (kiistaan liittyvä) summa ylittää 100 000 dollaria, silloin voimassa olevien JAMS:n perusteellisten välimiesmenettelysääntöjen ja -menettelyjen (Comprehensive Arbitration Rules And Procedures) mukaisesti (kumpaakin kutsutaan nimityksellä “sovellettavat säännöt”). Sovellettavat säännöt löytyvät osoitteesta www.jamsadr.com. Jos JAMS:ia ei ole enää olemassa, välimiesmenettelyä hallinnoi American Arbitration Association tai sen seuraaja (“AAA”) ja se suoritetaan kulloinkin voimassa olevien AAA:n kaupallisten välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti (jota kutsutaan (tällaisessa tilanteessa) nimityksellä “sovellettavat säännöt”). Jos JAMS:llä (tai soveltuvin osin AAA:lla) on välimiesmenettelyn jättöhetkellä voimassa kuluttajia koskevien välimiesmenettelyjen oikeudenmukaisuuden vähimmäisvaatimukset (Minimum Standards of Procedural Fairness for Consumer Arbitrations), joita sovellettaisiin riidanalaiseen asiaan, WBD sitoutuu tarjoamaan sinulle tällaisten vähimmäisvaatimuksien edut siltä osin kuin ne ovat edullisempia kuin tässä jaksossa esitetyt verrattavat välimiesmenettelyä koskevat ehdot, edellyttäen kuitenkin, että tällaiset vähimmäisvaatimukset eivät missään tapauksessa saa olla ristiriidassa jäljempänä olevan alaluvun (e) tai (i) kanssa tai rajoittaa niiden soveltamista. Tämä osio ei myöskään estä ketään osapuolta hakemasta väliaikaisia oikeussuojakeinoja välimiesmenettelyn avuksi tai tueksi asianmukaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimelta.

Lisäksi hyväksyt ja suostut siihen, että:

Välimies tulkitsee tätä sopimusta. Välimiehellä ei ole, eikä millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla ole yksinomaista valtuutta ratkaista mitään riitoja, jotka syntyvät tai liittyvät näiden käyttöehtojen ja/tai tämän osion välimiesmenettelyä koskevien määräysten pätevyyteen, tulkintaan, sovellettavuuteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen tai muodostumiseen, mukaan lukien muun muassa kaikki väitteet, joiden mukaan nämä käyttöehdot tai jokin osa siitä on mitätön, pätemätön tai mitätöitävissä tai hylättävissä;

Välimiesmenettelyn sijainti. Välimiesmenettely järjestetään joko: (i) JAMS:n (tai soveltuvin osin AAA:n) määrittämässä paikassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti (edellyttäen, että tällainen paikka on sinulle kohtuullisen kätevä eikä vaadi yli 160,93 kilometrin (100 mailin) matkaa kodistasi tai liiketoimintasi toimipaikastasi); tai (ii) muussa paikassa, jonka sinä ja WBD olette keskenänne sopineet; tai (iii) valintasi mukaan, puhelimitse tai kirjallisella lausunnolla, jos vain sinä esität vaatimuksia välimiesmenettelyssä, ja niiden arvo yhteensä alle 10 000 dollaria;

Sovellettava laki. Välimies (i) soveltaa New Yorkin osavaltion sisäisiä lakeja liittovaltion välimiesmenettelylain ja sovellettavien vanhentumissääntöjen mukaisesti, tai jos liittovaltion laki on voimassa (jos sellainen on), hänen on sovellettava Yhdysvaltain lakia riippumatta mahdollisista lainvalintaperiaatteista; (ii) ottaa käsiteltäväksi kaikki hylkäämispyynnöt ja -esitykset, vetoomuksen hylkäämispyynnöt ja -ehdotukset, pyynnöt ja ehdotukset tehdä päätös vetoomuksen suhteen ilman todisteita (tapauksessa, joka riippuu siitä, miten tuomioistuin tulkitsee lakia), täydellisen tai osittaisen lyhennetyn/summaarisen tuomion pyynnöt ja ehdotukset, pyynnöt lyhennettyjen tuomioiden antamiseksi tai kaikki muut New Yorkin tai liittovaltion menettelysääntöjen mukaiset hylkäämisehdotukset, soveltuvin osin; (iii) kunnioittaa laissa tunnustettuja etuoikeuksia koskevia vaatimuksia; ja (iv) välimiehellä on valtuudet myöntää missä tahansa muodossa oleva oikeudellinen tai oikeudenmukainen korvaus;

Ei ryhmäkanteita tai muita ryhmäoikeusturvakeinoja. Välimiesmenettely voi ratkaista vain sinun ja/tai WBD:n yksittäiset vaatimukset, eikä välimiehellä ole valtuuksia käsitellä tai sovitella vaatimuksia ryhmä- tai edustajaperusteisesti tai yhdistää muiden henkilöiden tai osapuolten, vaatimuksia, jotka saattavat olla samankaltaisia kuin sinun ja/ta WBD:n vaatimukset, tai vaatimuksia, joita nostavat henkilöt tai osapuolet saattavat olla samanlaisessa tilanteessa kuin sinä ja/tai WBD.;

Kirjallinen tuomio Välimies antaa kirjallisen tuomion, johon on liitetty päätöslausunto, jossa esitetään välimiehen täydellinen ratkaisu riita-asiaan sekä siihen liittyvät tosiasialliset havainnot ja oikeudelliset johtopäätökset (“tuomio”). Välittäjämiehen tuomiosta voi antaa tuomion mikä tahansa tuomioistuin, jolla on toimivaltaa, lainkäyttövaltaa kyseiseen tuomioon tai asianmukaiseen osapuoleen tai sen omaisuuteen,

Välimiesmenettelyn kustannukset. Jos pystyt osoittamaan, että välimiesmenettelyn kustannukset ovat kohtuuttomat verrattuna oikeudenkäyntikuluihin, välimiesmenettelyn tuloksesta riippumatta WBD maksaa välimiesmenettelyn yhteydessä välimiesmenettelyn hakemuksenjättämis- ja kuulemismaksuistasi sen verran kuin välimies katsoo tarpeelliseksi sen estämiseksi, että välimiesmenettely olisi kustannuksiltaan liian korkea, ellei välimies katso, että vaatimuksesi on aiheeton, kevytmielinen tai esitetty vilpillisessä mielessä;

Kohtuulliset asianajajan palkkiotJos saat tuomion myötä korvauksen, jonka arvo on korkeampi kuin WBD:n viimeisin kirjallinen sovintotarjous, välimiehellä on myös oikeus sisällyttää tuomioon WBD:n korvaus välimiesmenettelyyn liittyvistä kohtuullisista ja todellisista asianajajien palkkioista, mutta WBD:n tulee joka tapauksessa maksaa omat asianajajien palkkionsa;

Välimieslausekkeen tulkinta ja täytäntöönpano. Lukuun ottamatta yllä olevaa “Ei ryhmäkanteita tai muita ryhmäoikeusturvakeinoja” -kohtaa, jos jokin tämän välimiesmenettelymääräyksen osa katsotaan pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi tai on muuten  ristiriidassa sovellettavien sääntöjen kanssa, tämän välimiesmenettelymääräyksen muut osat pysyvät voimassa ja sitä tulkitaan muuten täysin sen ehtojen mukaisesti sillä tavalla kuin tässä asiakirjassa ei olisi kyseistä pätemätöntä, täytäntöönpanokelvotonta, laitonta tai ristiriitaista osaa (eli jättämällä kyseinen osa huomiotta). Jos kohta “Ei ryhmäkanteita tai muita ryhmäoikeusturvakeinoja” todetaan pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi, tämä välimiesmenettelymääräys on kokonaisuudessaan mitätön, eikä sinulla tai WBD:llä ole oikeutta ratkaista riitaa välimiesmenettelyllä, ja kummankin on sen sijaan nostettava vaatimuksensa toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimessa;

Välimieslausekkeen muutos ilmoituksella.  WBD voi muuttaa näitä välimiesmenettelyä koskevia säännöksiä, mutta tällaiset muutokset tulevat voimaan vasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun WBD on ilmoittanut tällaisista muutoksista, ja vain tulevien vaatimusten ja korvausvaatimusten osalta, jotka johtuvat WBD:n transaktioista, toimista, liiketoimista ja suhteista, jotka tapahtuvat tällaisen ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen; ja

Vähäisiä vaatimuksia ja korvausvaatimuksia koskevat asiat ovat poissuljettuja. Ei ryhmäkanteita tai muita ryhmäoikeusturvakeinoja tai vaateiden yhdistämistä.  Huolimatta edellä mainituista välimiesmenettelystä, voit valitessasi nostaa minkä tahansa vaatimuksen WBD:tä vastaan paikallisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa tuomioistuimessasi Yhdysvalloissa, jos vaatimuksesi on kyseisen tuomioistuimen toimivaltarajojen sisällä; edellyttäen, että tällaisella tuomioistuimella ei ole valtuuksia käsitellä vaatimuksia ryhmä- tai edustajaperusteisesti tai yhdistää muiden henkilöiden tai osapuolten vaatimuksia, jotka saattavat olla samankaltaisella tavalla tällaisessa menettelyssä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS

HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT VERKKOSIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI. KAIKISSA VERKKOSIVUSTOLLA SAATAVILLE TARJOAMISSAMME TIEDOISSA VOI ESIINTYÄ VIIVEITÄ, PUUTTEITA, EPÄTARKKUUKSIA TAI MUITA ONGELMIA. JOS LUOTAT TAI OLET RIIPPUVAINEN VERKKOSIVUSTOSTA TAI MISTÄ TAHANSA SEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVASTA MATERIAALISTA, TEET SEN OMALLA VASTUULLASI. YMMÄRRÄT, ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN KATOAMISESTA, JOKA JOHTUU MISTÄ TAHANSA VERKKOSIVUSTOLTA LADATUSTA TAI MUUTEN SEN KAUTTA TOIMITETUSTA MATERIAALISTA JA/TAI TIEDOISTA.

SIVUSTO TARJOTAAN SINULLE SELLAISENAAN JA SIINÄ KUNNOSSA KUIN SE ON LUOVUTUSHETKELLÄ, KAIKKINE VIKOINEEN JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE ON SAATAVILLA. VERKKOSIVUSTO, WBD JA NIIDEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKUUSYHTIÖT, KUMPPANIT, EDUSTAJAT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT VOI TAATA EIVÄTKÄ TAKAA VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN TARKKUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ, AJANTASAISUUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAI ETTÄ NÄMÄ TIEDOT EIVÄT LOUKKAISI MITÄÄN OIKEUKSIA, EIVÄTKÄ NE TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO ON VIRHEETÖN TAI JATKUVASTI SAATAVILLA TAI ETTÄ VERKKOSIVUSTOLLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. VERKKOSIVUSTO, WARNER BROS DISCOVERY INC TAI NIIDEN TYTÄRYHTIÖT, EDUSTAJAT TAI LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA VASTUU JA KORVAUSVASTUU VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI VASTAAVISTA VAHINGOISTA, VAIKKA MEILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. (KOSKA JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI TIETTYJEN VAHINKOKATEGORIOIDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISISSA OSAVALTIOISSA VERKKOSIVUSTON, WARNER BROS DISCOVERY INC:N JA NIIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN, OSAKKUUSYHTIÖIDEN, KUMPPANIEN, AGENTTIEN JA LISENSSINANTAJIEN VASTUU RAJOITTUU TÄLLAISTEN OSAVALTIOIDEN LAIN SALLIMAAN LAAJUUTEEN.) HYVÄKSYT, ETTÄ WBD:N JA HEIDÄN TYTÄRYHTIÖIDENSÄ, OSAKKUUSYHTIÖIDENSÄ, KUMPPANIENSA, EDUSTAJIENSA JA MAHDOLLISTEN LISENSSINANTAJIEN VASTUU TAI KORVAUSVASTUU, JOKA AIHEUTUU TAI JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA VERKKOSIVUSTOON LIITTYVISTÄ OIKEUDELLISISTA VAATEISTA, EI YLITÄ SUMMAA (JOS SELLAISTA ON), JONKA OLET MAKSANUT WBD:LLE SIVUSTON KÄYTÖSTÄ.

KORVAUKSET

Sitoudut korvaamaan, puolustamaan ja suojaamaan WBD:tä, sen tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiötä ja kumppaneita sekä niiden virkailijoita, toimitsijoita, johtajia, työntekijöitä, asiamiehiä, edustajia, lisenssinantajia ja toimittajia kaikilta menetyksiltä, kuluilta, vahingoilta ja kustannuksilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka johtuvat mistä tahansa näiden ehtojen rikkomisesta tai mistä tahansa tiliisi liittyvästä toiminnasta (mukaan lukien huolimattomuus tai luvaton toiminta), jonka sinä tai joku muu henkilö, joka käyttää Sivustoa tiliäsi käyttämällä, on tehnyt.

MAANTIETEELLISET RAJOITUKSET JA PAIKALLISET SÄÄDÖKSET

WBD sijaitsee New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. WBD ei väitä, että verkkosivusto tai sen sisältö olisi saavutettavissa, asianmukaista tai saatavilla käytettäväksi Yhdysvaltojen ulkopuolella.  Pääsy verkkosivustolle ei välttämättä ole laillista tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Jos käytät verkkosivustoa Yhdysvaltojen ulkopuolelta, teet sen omasta aloitteestaan ja omalla vastuullasi ja olet vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siinä määrin kuin paikallisia lakeja sovelletaan.  Sitoudut erityisesti noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat Yhdysvalloista tai asuinmaastasi vietyjen teknisten tietojen siirtoa.

LAINVALINTA

Nämä ehdot muodostavat sopimuksen (“sopimus”), joka on tehty New Yorkin osavaltion lakien mukaisesti ja jota on tulkittava niiden mukaisesti ilman, että sovelletaan tai pannaan täytäntöön mitään lainvalintaperiaatteita. 

Osapuolet tunnustavat, että tämä sopimus todistaa liiketoimen, transaktion tai muun toimen, johon liittyy valtioiden välistä kauppaa. Edellisen kappaleen sovellettavaa aineellista oikeutta koskevista määräyksistä huolimatta ja riippumatta, kaikki tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti suoritetut välimiesmenettelyt ovat liittovaltion välimiesmenettelylain (9 U.S.C. §§ 1-16) alaisia.

OIKEUSPAIKAN VALINTA

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että yksinomainen tuomiovalta kaikissa riita-asioissa, jotka eivät kuulu yllä mainitun välimiesmenettelyn piiriin, on New Yorkissa sijaitsevilla osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimilla.

EROTETTAVUUS JA SOPIMUSYHTEYDESTÄ IRROTTAMINEN

Jos jokin näiden ehtojen osa todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostakin syystä, tällainen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta näiden ehtojen minkään muun osan täytäntöönpanokelpoisuuteen tai pätevyyteen, ja ne pysyvät  voimassa täysimääräisesti ja niitä on tulkittava siten kuin pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton osa ei olisi osa ehtoja.

EHTOJEN VOIMASSA PYSYMINEN

Kaikki tässä asiakirjassa olevat ehdot, jotka luonteensa vuoksi edellyttävät, että jatkat niiden noudattamista näiden ehtojen päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa näiden ehtojen päättymisen jälkeen.

JOS ET HYVÄKSY, ETTÄ OLET LAILLISESTI KAIKKIEN EDELLÄ OLEVIA EHTOJEN SITOMA, ÄLÄ AVAA TAI KÄYTÄ VERKKOSIVUSTOA.

Päivitetty viimeksi huhtikuussa 2022.

Luethan Tietosuojakäytäntömme. 
© 2022 Warner Bros. Discovery, Inc. tai sen tytäryhtiöt, kumppanit ja osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.