BRUGSVILKÅR FOR WEBSTEDET

(opdateret maj 2022)

Discovery Communications, LLC (“DCL”) leverer dette leverandørportalwebsted (“Webstedet”) med henblik på at registrere virksomheder eller enkeltpersoner, der i øjeblikket er eller ønsker at blive betragtet som en leverandør af varer og tjenester til DCL eller ét eller flere af dets tilknyttede selskaber (samlet benævnt Warner Bros. Discovery-koncernen). “Tilknyttede selskaber” betyder enhver enhed, der direkte eller indirekte, gennem én eller flere mellemmænd, kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med DCL, dog forudsat at ingen aktionær i Warner Bros. Discovery, Inc. er et tilknyttet DCL-selskab i medfør af denne aftale. 

Læs disse Brugsvilkår (“Vilkår”) omhyggeligt.  Disse Vilkår gælder for din (“Leverandør” eller “du/dig”) brug af Webstedet og omfatter vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder, herunder obligatorisk voldgift, ingen gruppevoldgift, afkald på din ret til en nævningesag, fraskrivelse af garantier og ansvarsbegrænsning, samt skadesløsholdelse af DCL og Warner Bros. Discovery-koncernen (samlet benævnt “WBD”, “os” eller “vi”).  Brug et par minutter på at gennemgå de pågældende afsnit.

Ved at bruge Webstedet accepterer du at overholde disse Vilkår.  Disse Vilkår gælder kun for din brug af Webstedet.   I det omfang du har en særskilt kommerciel aftale med WBD, der regulerer leveringen af visse varer og/eller tjenester mellem dig og WBD, er den pågældende aftale særskilt fra, og erstattes ikke af, disse Vilkår.

Yderligere eller andre vilkår og betingelser kan gælde for andre websteder, applikationer og tjenester, der tilbydes af WBD.  Sådanne vilkår og betingelser kan findes på det sted, hvor det relevante websted, applikation eller tjeneste tilbydes.  Se hver af de gældende vilkår og betingelser for nærmere oplysninger. 

Vi kan ændre disse Vilkår fra tid til anden. Ved at fortsætte med at bruge Webstedet, efter at vi har offentliggjort alle sådanne ændringer, accepterer du disse Vilkår, som ændret. Vi kan ændre, begrænse adgangen til, suspendere eller afbryde webstedet, eller enhver del af det, til enhver tid.

WBD og dets informationsudbydere fremsætter ingen garanti for pålideligheden, nøjagtigheden, aktualiteten, nyttigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på Webstedet. På trods af vores bestræbelser på at tilvejebringe nyttige og nøjagtige oplysninger, kan der forekomme fejl fra tid til anden. Før du handler ud fra oplysninger, som du har fundet på Webstedet, bør du bekræfte eventuelle fakta, der er vigtige for din beslutning. Et link til et andet websted udgør ikke en støtte af det pågældende websted (ej heller af eventuelt produkt, tjeneste eller andet materiale, der tilbydes på det pågældende websted) af WBD eller dets licensgivere, og WBD er ikke ansvarlig for og kan ikke garantere ydeevnen af varer og tjenester, der leveres af andre, hvis websted vi linker til.

Ved at bruge Webstedet accepterer du, at du ikke vil indsende, levere eller transmittere eventuelt materiale via webstedet eller på anden måde deltage i eventuel adfærd, der:

WBD har ret, men er ikke forpligtet, til at overvåge indholdet af Webstedet for at fastslå overholdelse af disse vilkår og eventuelle andre driftsregler, som måtte blive fastlagt af WBD fra tid til anden. WBD har ret til efter eget skøn at redigere, flytte, slette eller nægte at acceptere eventuelt materiale, der indsendes til eller leveres via Webstedet af enhver årsag, herunder overtrædelse af disse Vilkår af juridiske eller andre årsager, fordi materialet er anstødeligt for WBD efter selskabets eget og absolutte skøn. Uanset denne ret, forbliver Leverandører eneansvarlige for indholdet, som de indsender eller leverer på Webstedet. Du anerkender og accepterer, at hverken WBD eller nogen af dets tilknyttede selskaber skal påtage sig eller have eventuelt erstatningsansvar for eventuel handling eller manglende handling af WBD med hensyn til eventuel adfærd på Webstedet eller eventuel meddelelse eller information på Webstedet. WBD forbeholder sig også retten til at videregive eventuelle oplysninger, som WBD mener er nødvendige for at overholde enhver lov, forordning eller offentlig anmodning, eller at nægte at acceptere eller fjerne eventuelle oplysninger eller materialer, helt eller delvist.

WBD kræver, at du ikke bruger webstedet til at overtræde nogen persons ophavsret, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at levere eller indsende eventuelt materiale til Webstedet, garanterer og erklærer du, at du ejer eller har ret til at opslå eller foretage en sådan indsendelse af materialet eller foretager din indsendelse med ejerens udtrykkelige samtykke, og at ingen anden part har eventuel rettighed, krav eller interesse i det materiale, som du har indsendt eller leveret. Indsendelse eller opslag af materiale, der er en anden persons ejendom, uden samtykke fra dens ejer, er ikke kun en overtrædelse af disse Vilkår, men kan også pålægge dig et juridisk ansvar for krænkelse af ophavsret, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

BRUG AF MATERIALER

Eventuelle materialer, som du indsender via Webstedet, kan gengives, ændres og distribueres i ethvert medie, til ethvert lovligt formål i forbindelse med registrering af dig som en eksisterende Leverandør eller betragter dig som en potentiel leverandør, for evigt. Endvidere forstår du, at du ved at opslå materialer på Webstedet tildeler WBD og enhver, der er autoriseret af WBD, en royaltyfri, evigvarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, ubegrænset, verdensomspændende licens til at vise, bruge, kopiere, ændre, sende, sælge, udnytte, skabe afledte værker fra og distribuere sådanne materialer, helt eller delvist, på enhver måde eller ethvert medie, der nu kendes eller herefter udvikles, til disse formål.

De materialer, der er tilgængelige via Webstedet, tilhører WBD eller dets licensgivere og er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love om intellektuel ejendom. Du kan frit og til din egen brug fremvise og udskrive oplysninger, som du modtager via Webstedet, men du må ikke på anden måde gengive nogen af materialerne uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren. Du skal ikke distribuere kopier af materialer, der findes på Webstedet i nogen form (herunder via e-mail eller andre elektroniske midler), uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren.

INGEN LINKS

Du må ikke oprette et hypertekstlink til Webstedet.

INGEN UOPFORDREDE ANMODNINGER ELLER SPAMMING

Andet end som påkrævet for at registrere dig som en eksisterende Leverandør eller for at blive betragtet som en potentiel Leverandør, accepterer du, at du ikke vil bruge Webstedet til at opfordre nogen til at købe eller sælge produkter eller tjenester, eller opfordre nogen til at give donationer af nogen art uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse.

INGEN INDRAMNING

Du må ikke indramme eller få det til at se ud som om et tredjepartswebsted præsenterer eller godkender noget af indholdet på Webstedet, eller indarbejde eventuel intellektuel ejendom fra Webstedet, WBD eller nogen af deres licensgivere på et andet websted eller anden tjeneste.

VAREMÆRKER

Du skal ikke bruge eventuelt varemærke eller servicemærke, der vises på Webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren af mærket.

BRUGERKONTI, REGISTRERING OG SIKKERHED

Ved at bruge webstedet garanterer du, at du har retsevne til at indgå aftalen, der er angivet i disse Vilkår (dvs. at du er gammel og vidende nok og ellers er berettiget til at være juridisk bundet ved kontrakt).

Som en del af registreringsprocessen skal du vælge et brugernavn og en adgangskode. Du accepterer, at de oplysninger, som du angiver under registreringsprocessen, er nøjagtige og fuldstændige. Du accepterer også, at du ikke vil (i) vælge, registrere eller forsøge at registrere eller bruge et brugernavn tilhørende en anden person med den hensigt at udgive dig for at være den pågældende person, (ii) bruge et brugernavn tilhørende eventuel anden person uden tilladelse, (iii) bruge et brugernavn i strid med eventuel persons intellektuelle ejendomsrettigheder, eller (iv) bruge et brugernavn, som WBD anser for at være stødende. WBD forbeholder sig retten til at afvise eller opsige eventuelt brugernavn eller adgangskode, som efter dets vurdering er stødende. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af din adgangskode og skal underrette WBD om eventuel kendt eller formodet uautoriseret brug af din konto. Derudover accepterer du, at du er ansvarlig for alle fremsatte udsagn og handlinger eller undladelser, der forekommer på din konto, mens din adgangskode bliver brugt. Hvis du mener, at en person har brugt din adgangskode eller konto uden din tilladelse, skal du omgående underrette WBD. WBD forbeholder sig retten til at tilgå og videregive eventuelle oplysninger, herunder, uden begrænsning, brugernavne på konti og andre oplysninger for at overholde gældende love og lovlige offentlige anmodninger. Du bedes informere WBD, hvis der forekommer en ændring i de oplysninger, som du angav på tidspunktet for din første registrering, herunder eventuel ændring af adresse eller navn.

LØSNING AF TVIST

LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT. DET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN KRAV, SOM DU OG DISCOVERY HAR MOD HINANDEN, LØSES. Dette afsnit anses for at være en “skriftlig aftale om voldgift” i henhold til den føderale voldgiftslov i USA (Federal Arbitration Act). Du og WBD aftaler, at vi har til hensigt, at dette afsnit skal opfylde “skriftlig”-kravet i den føderale voldgiftslov i USA (Federal Arbitration Act). Dette afsnit kan kun ændres efter gensidig aftale.

Vi mener, at voldgift er en hurtigere, mere bekvem og billigere måde til at løse eventuelle tvister eller uenigheder, som du måtte have med os. Hvis du derfor har en eventuel tvist eller uenighed med os i medfør af disse brugerbetingelser vedrørende (i) din brug af eller interaktion med Webstedet, (ii) eventuelle transaktioner med WBD, der er gennemført via Webstedet, eller (iii) eventuelle data eller oplysninger, som du måtte oplyse til WBD, eller som WBD måtte indsamle i forbindelse med en sådan brug, interaktion eller transaktion via Webstedet (samlet benævnt “WBD-webstedstransaktioner eller -relationer”), vil du ikke have ret til at forfølge et krav i retten, eller få et nævningeting til at afgøre kravet, og du vil ikke have ret til at anlægge eller deltage i eventuelt gruppesøgsmål eller lignende retsproces i retten eller ved voldgift. Ved at bruge eller interagere med Webstedet eller deltage i andre WBD-webstedstransaktioner eller -relationer med os, accepterer du bindende voldgift som angivet nedenfor.

Vi vil gøre enhver rimelige bestræbelse på uformelt at løse eventuelle klager, tvister eller uenigheder, som du måtte have med os. Hvis disse bestræbelser mislykkes, accepterer du, ved at bruge Webstedet, at eventuel klage, tvist eller uenighed, du måtte have mod WBD, og eventuelt krav, som WBD måtte have mod dig, som følge af, vedrørende eller på nogen måde forbundet med disse brugerbetingelser, vores Databeskyttelseserklæring eller eventuelle WBD-webstedstransaktioner eller -relationer, udelukkende skal løses ved endelig og bindende voldgift (“Voldgift”) administreret af JAMS eller dets efterfølger (“JAMS”) og udført i overensstemmelse med JAMS’ strømlinede voldgiftsregler og procedurer, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiften indledes, eller, hvis det omstridte beløb overstiger 100.000 USD, i overensstemmelse med JAMS’ omfattende voldgiftsregler og procedurer, der er gældende på daværende tidspunkt (henholdsvis de “Gældende regler”). De Gældende regler kan findes på www.jamsadr.com. Hvis JAMS ikke længere eksisterer, skal voldgiften administreres af American Arbitration Association eller dennes efterfølger (“AAA”) i stedet og udføres i overensstemmelse med AAA’s kommercielle voldgiftsregler, der er gældende på daværende tidspunkt (som skal være de “Gældende regler” under sådanne omstændigheder). Hvis JAMS (eller, hvis relevant, AAA) på det tidspunkt, hvor voldgiften indgives, har gældende minimumsstandarder for retfærdig rettergang for forbrugervoldgifter, som ville være gældende for det omtvistede anliggende, accepterer WBD at tildele dig fordelene ved sådanne minimumsstandarder i det omfang de er mere gunstige end de sammenlignelige voldgiftsbestemmelser angivet i dette afsnit, dog forudsat, at sådanne minimumsstandarder under ingen omstændigheder strider imod eller begrænser anvendelsen af underdel (e) eller (i) nedenfor. Desuden må dette afsnit ikke forhindre nogen part i at søge foreløbige retsmidler til hjælp for voldgift fra en domstol med passende kompetence.

Du accepterer endvidere, at:

Voldgiftsmanden skal fortolke denne aftale. Voldgiftsmanden, og ikke eventuel føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, skal have den eksklusive beføjelse til at løse enhver tvist, der opstår under eller vedrører gyldigheden, fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller dannelsen af disse brugerbetingelser og/eller disse voldgiftsbestemmelser i dette afsnit heri, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt krav om, at alle eller enhver del af disse brugerbetingelser er ugyldige,

Voldgiftssted. Voldgiften skal afholdes enten: (i) på et sted bestemt af JAMS (eller, hvis relevant, AAA) i medfør af de Gældende regler (forudsat at et sådant sted med rimelighed er bekvemt for dig og ikke kræver rejser ud over 160 km fra dit hjem eller forretningssted), eller (ii) på et sådant andet sted, som du og WBD måtte aftale, eller (iii) efter dit valg, hvis de eneste krav i voldgiften gøres gældende af dig og er for mindre end 10.000 USD i alt, telefonisk eller ved skriftlig indgivelse,

Lovvalg. Voldgiftsmanden (i) skal anvende de interne love i staten New York i overensstemmelse med den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act) og gældende forældelsesfrister, eller, i det omfang (hvis nogen) den føderale lovgivning har forrang, skal vedkommende anvende amerikansk lovgivning, uanset eventuelle lovkonfliktprincipper, (ii) skal overveje eventuel begæring om at afvise sagen, begæring om afgørelse baseret på processkrifterne, begæring om fuldstændig eller delvis summarisk pådømmelse, begæring om summarisk dom eller eventuel anden dispositiv begæring i overensstemmelse med New Yorks eller føderale retsregler, som relevant, (iii) skal efterleve krav om beskyttelse, der anerkendes ved lov, og (iv) skal have beføjelse til at tildele enhver form for juridisk eller billighedsretlig afhjælpning,

Ingen gruppevoldgift. Voldgiften kan kun løse dine og/eller WBD’s individuelle krav, og voldgiftsmanden har ingen bemyndigelse til at høre eller afgøre eventuelle krav ved voldgift på gruppe- eller repræsentativt grundlag, eller til at konsolidere eller sammenlægge kravene fra andre personer eller parter, som kan være i lignende juridisk position,

Skriftlig kendelse. Voldgiftsmanden skal udstede en skriftlig kendelse understøttet af en begrundelse, der angiver voldgiftsmandens fuldstændige afgørelse af tvisten og de faktiske resultater og juridiske konklusioner, der er relevante for den (en “kendelse”). Afgørelsen kan med henblik på domfældelse indbringes for enhver domstol med kompetence dertil eller som har kompetence over den relevante part eller dens aktiver,

Voldgiftsomkostninger. I tilfælde af, at du er i stand til at påvise, at omkostningerne ved voldgift vil være økonomisk uoverkommelige sammenlignet med omkostningerne ved retssager, vil WBD betale så meget af dine indgivelses- og høringsgebyrer i forbindelse med voldgiften, som voldgiftsmanden anser for nødvendigt for at forhindre voldgiften i at være økonomisk uoverkommelig, uanset resultatet af voldgiften, medmindre voldgiftsmanden fastslår, at dine krav var useriøse eller blev hævdet i ond tro,

Rimelige advokatsalærer. I tilfælde af, at du tilkendes erstatning, der er større end WBD’s sidste skriftlige forligstilbud, har voldgiftsmanden også ret til at inkludere WBD’s godtgørelse af dine rimelige og faktiske advokatsalærer i forbindelse med voldgiften i kendelsen, men WBD skal i alle tilfælde afholde sine egne advokatsalærer,

Fortolkning og håndhævelse af voldgiftsbestemmelse. Hvis en del af denne voldgiftsbestemmelse anses for at være ugyldig, uanvendelig eller ulovlig, eller på anden måde er i strid med de gældende regler, med undtagelse af “Ingen gruppevoldgift” ovenfor, forbliver resten af denne voldgiftsbestemmelse virkningsfuld og skal fortolkes i overensstemmelse med dens vilkår, som om den ugyldige, uanvendelig, ulovlige eller modstridende bestemmelse ikke var indeholdt heri. Hvis “Ingen gruppevoldgift” imidlertid viser sig at være ugyldig, uanvendelig eller ulovlig, er hele denne voldgiftsbestemmelse ugyldig, og hverken du eller WBD er berettiget til at afgøre jeres tvist ved voldgift og skal i stedet anlægge eventuelt krav i en domstol med kompetence.

Ændring af voldgiftsbestemmelse med varsel.  WBD kan ændre disse voldgiftsbestemmelser, men sådanne ændringer træder først i kraft tredive (30) dage efter, at WBD har givet varsel om sådanne ændringer og kun med fremtidig virkning for krav, der opstår fra WBD-transaktioner og -relationer, der finder sted efter ikrafttrædelsesdatoen for et sådant varsel, og

Småkravssager er udelukket. Ingen gruppevoldgift eller sammenlægning af krav.  Uanset de foregående voldgiftsbestemmelser kan du efter eget valg anlægge eventuelt krav, som du har mod WBD, ved din lokale småkravsdomstol i USA, hvis dit krav er inden for en sådan domstols kompetence, forudsat at en sådan domstol ikke har bemyndigelse til at behandle eventuelle krav på et gruppe- eller repræsentativt grundlag, eller til at konsolidere eller sammenlægge kravene fra andre personer eller parter, som kan være i tilsvarende juridisk position i en sådan sag.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG ANSVARSBEGRÆNSNING

DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. DER KAN VÆRE FORSINKELSER, UDELADELSER, UNØJAGTIGHEDER ELLER ANDRE PROBLEMER MED EVENTUELLE OPLYSNINGER, SOM VI GØR TILGÆNGELIGE PÅ WEBSTEDET. HVIS DU STOLER PÅ WEBSTEDET ELLER EVENTUELLE MATERIALER, DER ER TILGÆNGELIGE GENNEM WEBSTEDET, GØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. DU FORSTÅR, AT DU ER ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF EVENTUELLE MATERIALER OG/ELLER DATA, DER DOWNLOADES FRA ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBYDES VIA WEBSTEDET.

WEBSTEDET LEVERES TIL DIG SOM DET ER OG FOREFINDES, MED ALLE FEJL OG SOM TILGÆNGELIGT. WEBSTEDET, WBD OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER, AGENTER OG LICENSGIVERE KAN IKKE GARANTERE OG GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, AKTUALITETEN, IKKE-KRÆNKELSEN, SALGBARHEDEN ELLER EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÅL AF DE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE GENNEM WEBSTEDET, EJ HELLER GARANTERER DE, AT WEBSTEDET VIL VÆRE FEJLFRIT ELLER TILGÆNGELIGT UAFBRUDT, ELLER AT WEBSTEDET VIL VÆRE FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. WEBSTEDET, WARNER BROS DISCOVERY INC ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKABER, AGENTER ELLER LICENSGIVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR SKADESERSTATNINGER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF WEBSTEDET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNINGSANSVAR FOR FØLGEMÆSSIGE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER LIGNENDE SKADESERSTATNINGER, SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. (DA NOGLE STATER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE KATEGORIER AF SKADESERSTATNINGER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG. I SÅDANNE STATER ER ERSTATNINGSANSVARET TILHØRENDE WEBSTEDET, WARNER BROS DISCOVERY INC OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER, AGENTER OG LICENSGIVERE BEGRÆNSET I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED EN SÅDAN STATS LOV). DU ACCEPTERER, AT ERSTATNINGSANSVAR FOR WBD OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, AGENTER OG LICENSGIVERE, HVIS DET FINDES, SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR RETSKRAV I FORBINDELSE MED WEBSTEDET, IKKE SKAL OVERSTIGE DET BELØB, HVIS NOGET, SOM DU HAR BETALT TIL WBD FOR BRUGEN AF WEBSTEDET.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage WBD, dets tilknyttede selskaber og dets ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører for og imod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af eventuel overtrædelse af disse Vilkår eller eventuel aktivitet relateret til din konto (herunder uagtsom eller uretmæssig adfærd) af dig eller eventuel anden person, der tilgår Webstedet via din konto.

GEOGRAFISKE BEGRÆNSNINGER OG LOKALE FORORDNINGER

WBD er beliggende i staten New York i USA. WBD fremsætter ingen påstande om, at Webstedet eller noget af indholdet på Webstedet kan tilgås, er passende eller tilgængelig til brug uden for USA.  Adgang til Webstedet er muligvis ikke lovligt for visse personer eller i visse lande. Hvis du tilgår Webstedet uden for USA, gør du det på eget initiativ og på egen risiko og er ansvarlig for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.  Du accepterer specifikt at overholde alle gældende love vedrørende transmission af tekniske data, der eksporteres fra USA eller det land, du bor i.

LOVVALG

Disse Vilkår udgør en aftale (“Aftalen”), der er indgået og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten New York, uden hensyntagen til eventuelle lovkonfliktprincipper.

Parterne anerkender, at denne Aftale påviser en transaktion, der involverer mellemstatslig handel. Uanset bestemmelsen i det foregående afsnit med hensyn til gældende lovgivning, skal eventuel voldgift, der udføres i medfør af vilkårene i denne aftale, være underlagt Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1-16).

VALG AF VÆRNETING

Ved at bruge Webstedet accepterer du, at den eksklusive jurisdiktion over enhver tvist, der ikke er omfattet af voldgiftsbestemmelsen beskrevet ovenfor, skal tilhøre de statslige og føderale domstole i New York.

ADSKILLELIGHED

I tilfælde af, at en del af disse Vilkår viser sig at være ugyldig eller uanvendelig af nogen årsag, skal en sådan ugyldighed eller uanvendelighed ikke påvirke håndhævelsen eller gyldigheden af en anden del af disse Vilkår, som forbliver i fuld kraft og effekt og skal fortolkes, som om den ugyldige eller uanvendelige del ikke var en del af Vilkårene.

FORTSAT GYLDIGHED AF BESTEMMELSER

Enhver bestemmelse heri, der i kraft af sin natur antager din fortsatte overholdelse efter opsigelsen af disse Vilkår, skal bestå efter opsigelsen af disse Vilkår.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE JURIDISK BUNDET AF ALLE FOREGÅENDE VILKÅR, BEDES DU UNDLADE AT TILGÅ ELLER BRUGE WEBSTEDET.

Sidst opdateret april 2022.

Læs vores Databeskyttelsespolitik.

©2022 Warner Bros. Discovery, Inc. eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.