INTEGRITETSMEDDELANDE

Senast uppdaterat: 17 maj 2022

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Discovery Communications LLC. och/eller dess dotterbolag och närstående företag (”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Discovery Communications LLC”) samlar in, användningar, och lämnar ut uppgifter om dig (”användare” eller ”du”) via https://discovery.apexportal.net/ (”webbplatsen”) i syfte att registrera företag eller enskilda personer som för närvarande är eller vill betraktas som leverantörer av varor och tjänster eller talang (vardera en ”leverantör”) till Discovery Communications, LLC eller ett eller flera dotterbolag eller närstående företag till Warner Bros Discovery, Inc. (sammantaget ”WBD”). Du kan få mer information om Discovery, inklusive dess dotterbolag och närstående företag, här.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta integritetsmeddelande då och då. Om vi gör några ändringar informerar vi dig om dem genom att uppdatera datumet för ”Senast uppdaterad” i detta integritetsmeddelande och i vissa fall kan vi ge dig ytterligare information (t.ex. genom ett meddelande på vår hemsida). Vi uppmanar dig att granska integritetsmeddelandet varje gång du besöker webbplatsen eller samverkar med oss på annat sätt för att hålla dig informerad om våra informationsrutiner och de val som är tillgängliga för dig.

1.    Insamling och användning av uppgifter

När du samverkar med webbplatsen samlar vi in uppgifter som identifierar dig direkt (dvs. uppgifter som skulle ge någon möjlighet att identifiera eller kontakta dig, t.ex. fullständigt namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer), såväl som uppgifter om din användning av webbplatsen. Nedan beskriver vi de olika typer av uppgifter som vi samlar in från dig och de enheter du använder när du samverkar med webbplatsen.

Uppgifter som du ger oss: Webbplatsen ger dig möjlighet att ange kontakt-, skatte- och fakturerings- och andra uppgifter om dig själv och ditt företag. Vi samlar in och lagrar alla uppgifter du anger via webbplatsen. Du kan exempelvis tillhandahålla:

När du skaffar åtkomst till eller använder webbplatsen samlar vi automatiskt in följande från dig:

2.     Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen, för att samla in leverantörsuppgifter för onboarding-, skatte- och bokföringsändamål samt för att kommunicera med dig. 

Vi kan dessutom använda de uppgifter vi samlar in för att undersöka och hjälpa till att förhindra potentiellt olagliga aktiviteter eller aktiviteter som hotar nätverket, för att upprätthålla våra policyer och procedurer samt för att skydda våra rättigheter och immateriella rättigheter såväl som rättigheter för andra som använder vår webbplats.

3.    Uppgiftsdelning

4.    Dina rättigheter  

Under vissa omständigheter och om det är tillåtet enligt gällande lag har du rätt att begära att vi (a) ger dig åtkomst till alla personuppgifter vi har om dig, (b) uppdaterar alla delar av dina personuppgifter som är föråldrade eller felaktiga, (c) raderar alla personuppgifter vi har om dig, (d) begränsar vårt sätt att behandla dina personuppgifter, (e) förhindrar behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och tillhandahållande av dina personuppgifter till en extern tjänsteleverantör, (f) tillhandahåller dig en kopia av alla personuppgifter vi har om dig eller (g) beaktar alla giltiga invändningar du har mot vår användning av dina personuppgifter. 

Vi bedömer varje begäran om att utöva dessa rättigheter från fall till fall. Det kan finnas omständigheter då vi inte har en rättslig förpliktelse att uppfylla en begäran på grund av relevanta undantag som föreskrivs i tillämplig dataskyddslagstiftning. I vissa fall kan detta innebära att vi kan behålla dina uppgifter även om du tar tillbaka ditt samtycke. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du skicka en begäran via e-post till DPO@discovery.com.

5.     Ytterligare integritetsrelaterad information för personer bosatta inom Europeiska unionen (”EU”)

Om du är baserad i EU kräver EU-lagstiftningen att vi tillhandahåller ytterligare information om dina personuppgifter och dina rättigheter enligt följande: 

Du kan läsa mer om reglerna för dataöverföringar här.

6.    Ytterligare integritetsrelaterad information för personer bosatta i Australien

I Australien kan du lämna in ett klagomål till Office of the Australian Information Commissioner här.

7.    Ytterligare integritetsrelaterad information för personer bosatta i Indien

Om du har klagomål om tjänsterna eller våra databehandlingsrutiner kan du kontakta vår Grievance Officer på grievanceofficer@discovery.com.

8.  Kontakta oss

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande eller våra integritetsrutiner eller om du vill skicka in en förfrågan avseende dina uppgifter kan du kontakta oss på följande adress:

Discovery Communications LLC.

230 Park Avenue South

New York, NY 10003

USAE-postadress: DPO@discovery.com