POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2022 r.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Discovery Communications LLC. i/lub jej podmioty zależne i stowarzyszone („my”,nas”, „nasz” lub „Discovery Communications LLC”) gromadzi, stosuje, i ujawnia informacje na Państwa temat („użytkownik” lub „Państwo”) za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem https://discovery.apexportal.net/ („Witryna”) w celu rejestracji firm lub osób, które obecnie są lub pragną zostać rozważeni jako potencjalni dostawcy towarów, usług i talentów (każdy z osoba „Dostawca”) dla Discovery Communications, LLC bądź jednego lub więcej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych Warner Bros. Discovery, Inc. (łącznie „WBD”). Więcej informacji na temat spółki WBD, w tym jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych, można znaleźć tutaj.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy o nich użytkownika, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszej Polityki prywatności, a w niektórych przypadkach przekażemy użytkownikowi dodatkowe powiadomienie (np. poprzez dodanie oświadczenia na stronie głównej). Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z Polityką prywatności za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do Witryny lub w inny sposób wchodzą z nami w interakcje, co pozwoli im zawsze posiadać aktualne informacje dotyczące naszych praktyk informacyjnych i dostępnych opcji.

1.    Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas Państwa interakcji z Witryną gromadzimy informacje, które bezpośrednio Państwa identyfikują (tj. informacje umożliwiające identyfikację Państwa tożsamości lub skontaktowanie się z Państwem, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu), a także informacje na temat korzystania przez Państwa z Witryny. Poniżej opisujemy różne rodzaje informacji, które gromadzimy od Państwa, odnosząc się do urządzeń, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Witryny.

Informacje przekazywane nam przez użytkownika: Witryna umożliwia Państwu wprowadzanie danych kontaktowych, podatkowych, rozliczeniowych i innych informacji o sobie i swojej firmie. Gromadzimy i przechowujemy wszelkie informacje wprowadzone za pośrednictwem Witryny. Można na przykład podać:

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub korzysta z niej, automatycznie gromadzimy dotyczące go informacje, takie jak:

2.     Jak korzystamy z informacji, które gromadzimy?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy do dostarczania i ulepszania Witryny, gromadzenia informacji o Dostawcach do celów wdrażania pracowników do pracy, w celach podatkowych i księgowych oraz do komunikacji z użytkownikiem. 

Możemy również wykorzystywać gromadzone informacje w celu badania i zapobiegania potencjalnie bezprawnym działaniom lub działaniom zagrażającym sieci, egzekwowania naszych polityk i procedur oraz ochrony naszych praw i własności intelektualnej, a także praw innych osób korzystających z naszej Witryny.

3.    Udostępnianie informacji

4.    Prawa użytkownika  

W niektórych okolicznościach i w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo, użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania, abyśmy: (a) zapewnili mu dostęp do dotyczących go danych osobowych, które przechowujemy; (b) zaktualizowali wszelkie dotyczące go dane osobowe, które są nieaktualne lub nieprawidłowe; (c) usunęli wszelkie dotyczące go dane osobowe; (d) ograniczyli sposób, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe; (e) zaprzestali przetwarzania jego danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim lub przekazywania jego danych osobowych zewnętrznym usługodawcom; (f) przekazali mu kopię dotyczących go danych osobowych, które przechowujemy; oraz (g) rozważyli wszelkie zasadne zastrzeżenia użytkownika co do sposobu wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. 

Każdy wniosek o skorzystanie z tych praw rozpatrzymy indywidualnie. Mogą zaistnieć okoliczności, w których nie jesteśmy prawnie zobowiązani do spełnienia żądania ze względu na odpowiednie wyjątki przewidziane w obowiązujących przepisach o ochronie danych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że będziemy mogli zachować Państwa dane, nawet jeśli wycofają Państwo swoją zgodę. Aby skorzystać z tych praw, należy złożyć wniosek, wysyłając wiadomość e-mail na adres DPO@discovery.com.

5.     Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców Unii Europejskiej („UE”)

W przypadku użytkowników będących mieszkańcami UE, prawo UE wymaga od nas przekazania użytkownikowi dodatkowych informacji dotyczących jego danych osobowych oraz przysługujących mu praw, w następujący sposób: 

Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych można znaleźć tutaj.

6.    Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców Australii

Użytkownicy mieszkający w Australii mogą złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji w Australii (Australian Information Commissioner) tutaj.

7.    Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców Indii

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących usług lub naszych praktyk związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z naszym Specjalistą ds. skarg: grievanceofficer@discovery.com.

8.  Jak się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności bądź chęci złożenia wniosku dotyczącego Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem:

Discovery Communications LLC.

230 Park Avenue South

Nowy Jork, NY 10003

Stany ZjednoczoneAdres e-mail: DPO@discovery.com