PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 17. mai 2022

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Discovery Communications LLC. og/eller deres datterselskaper og tilknyttede enheter («vi», «oss», «vår/våre/vårt» eller «Discovery Communications LLC») innhenter, bruker og offentliggjør opplysinger om deg («bruker» eller «du/deg») gjennom https://discovery.apexportal.net/nettstedet») for formålet å registrere selskaper eller enkeltpersoner som for øyeblikket er eller som ønsker å bli vurdert som en leverandør av varer og tjenester eller talen (hver, en»leverandør») til Discovery Communications LLC eller én eller flere av datterselskapene eller tilknyttede selskapene til Warner Bros. Discovery, Inc. (samlet, «WBD»).  Du kan finne mer informasjon om WBD, inkludert deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, her.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi foretar endringer, varsler vi deg om eventuelle endringer ved å oppdatere datoen for «Sist oppdatert» i denne personvernerklæringen, og i noen tilfeller kan vi gi deg ytterligere varsel (som å legge til en erklæring til hjemmesiden vår eller sende deg et varsel). Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringen når du besøker nettstedet eller på annen måte samhandler med oss for å holde deg informert om vår informasjonspraksis og valgene som er tilgjengelige for deg.

1.    Innhenting og bruk av informasjon

Når du samhandler med nettstedet, innhenter vi informasjon som direkte identifiserer deg (dvs. informasjon som ville tillate noen å identifisere deg eller kontakte deg, slik som ditt fulle navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer), samt informasjon om din bruk av nettstedet. Nedenfor beskriver vi de ulike typene informasjon vi innhenter fra deg og enhetene du bruker når du samhandler med nettstedet.

Informasjon du gir oss: Nettstedet lar deg angi kontaktinformasjon, skatte-, faktura- og annen informasjon om deg selv og selskapet ditt. Vi innhenter og lagrer all informasjon du angir gjennom nettstedet. Du kan for eksempel oppgi:

Når du får tilgang til eller bruker nettstedet, innhenter vi automatisk informasjon fra deg:

2.     Hvordan vi bruker de personlige opplysningene vi innhenter

Vi bruker informasjonen vi innhenter for å levere og forbedre nettstedet, for å innhente leverandørinformasjon for onboarding, skatte- og regnskapsformål og for å kommunisere med deg. 

VI kan også bruke informasjonen vi innhenter for å undersøke og bidra til å forhindre potensiell ulovlig aktivitet eller aktivitet som truer nettverket, for å håndheve våre retningslinjer og prosedyrer, og for å beskytte våre rettigheter og immaterielle rettigheter samt rettighetene til andre som bruker nettstedet vårt.

3.    Deling av informasjon.

4.    Dine rettigheter  

Under visse omstendigheter og når gjeldende lov bestemmer det, har du rett til å be om at vi: (a) gir innsyn i alle personopplysninger vi har om deg; (b) oppdaterer dine personlige opplysninger som er utdatert eller feil; (c) sletter eventuelle personlige opplysninger vi har om deg; (d) begrenser måten vi behandler de personlige opplysningene dine på; (e) hindrer behandlingen av de personlige opplysningene dine, forhindrer behandling av de personlige opplysningene dine for direkte markedsføringsformål, oppgir dine personlige opplysninger til tredjeparter for tjenester; (f) gi deg en kopi av eventuelle personlige opplysninger som vi har om deg; eller (g) vurderer eventuelle gyldige innvendinger som du har til vår bruk av dine personlige opplysninger. 

Vi vil vurdere enhver forespørsel om å utøve disse rettighetene fra sak til sak. Det kan være omstendigheter der vi ikke er juridisk forpliktet til å rette oss etter en forespørsel på grunn av relevante unntak gitt i gjeldende datavernlovgivning. I enkelte tilfeller kan dette bety at vi er i stand til å beholde informasjonen din selv om du trekker tilbake ditt samtykke. For å utøve disse rettighetene, send inn en forespørsel ved å sende en e-post til DPO@discovery.com.

5.    Ytterligere personverninformasjon for EUs («EU») innbyggere.

Hvis du er basert i EU, krever EU-loven at vi gir deg ytterligere informasjon om dine personopplysninger og dine rettigheter, som følger: 

Du kan finne ut mer om reglene for dataoverføringer her.

6.    Ytterligere personverninformasjon for innbyggere i Australia

I Australia kan du fremme en klage til Office of the Australian Information Commissioner her.

7.    Ytterligere personverninformasjon for innbyggere i India

Hvis du har klager om tjenestene eller vår praksis for databehandling, ta kontakt med vår klageansvarlige på: grievanceofficer@discovery.com.

8.  Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, eller ønsker å sende inn en forespørsel angående din informasjon, kontakt oss på følgende:

Discovery Communications LLC.

230 Park Avenue South

New York, NY 10003

USAE-post: DPO@discovery.com