PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 17 mei 2022

Deze Privacyverklaring legt uit hoe Discovery Communications LLC. en/of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten (“wij”, “ons”, “onze” of “Discovery Communications LLC”) informatie over u (“gebruiker” of “u”) verzamelt, gebruikt en openbaar maakt via https://discovery.apexportal.net/ (de “Website”) voor het registreren van bedrijven of personen die momenteel zijn of willen worden beschouwd als Leverancier van goederen en diensten of talent (elk, een “Leverancier”) aan Discovery Communications, LLC of één of meer van de dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van Warner Bros. Discovery, Inc. (gezamenlijk “WBD”). U vindt hier meer informatie over WBD, inclusief haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Als we wijzigingen aanbrengen, lichten we u in over eventuele wijzigingen door de ‘Laatst bijgewerkte’ datum van deze Privacyverklaring bij te werken en in sommige gevallen verstrekken wij u een aanvullende kennisgeving (bijv. door een kennisgeving op onze startpagina te plaatsen). We raden u aan om telkens wanneer u de Website bezoekt of op een andere manier met ons communiceert, de Privacyverklaring door te nemen om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de voor u beschikbare keuzes.

1.    Verzameling en gebruik van informatie

Wanneer u met de Website communiceert, verzamelen we gegevens die u rechtstreeks identificeren (d.w.z. gegevens waarmee iemand u kan identificeren of contact met u kan opnemen, zoals uw volledige naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer), evenals informatie over uw gebruik van de Website. Hieronder beschrijven we de verschillende soorten gegevens die we tijdens uw communicatie met de Website verzamelen over u en de apparaten die u gebruikt.

Gegevens die u ons verstrekt: Op de Website kunt u contactgegevens, belasting-, facturerings- en andere informatie over uzelf en uw bedrijf invoeren. We verzamelen en bewaren alle informatie die u via de Website invoert. U kunt bijvoorbeeld het volgende verstrekken:

Wanneer u de Website opent of gebruikt, verzamelen wij automatisch gegevens over u, waaronder:

2.     Hoe wij de door ons verzamelde persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen om de Website te verstrekken en te verbeteren, om leveranciersinformatie te verzamelen voor onboarding en belasting- en boekhouddoeleinden en om met u te communiceren. 

We kunnen de informatie die we verzamelen ook gebruiken om mogelijk onwettige activiteiten of activiteiten die het netwerk bedreigen te onderzoeken en te helpen voorkomen, om ons beleid en onze procedures af te dwingen en om onze rechten en intellectuele eigendom te beschermen, evenals de rechten van anderen die onze Website gebruiken.

3.    Informatie delen

4.    Uw rechten  

Onder bepaalde omstandigheden en indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om ons te verzoeken dat wij: (a) u toegang verlenen tot alle persoonsgegevens die wij over u bewaren; (b) uw verouderde of onjuiste persoonsgegevens bijwerken; (c) de persoonsgegevens, die wij over u bewaren, verwijderen; (d) de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken beperken; (e) de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden beletten; uw persoonsgegevens niet aan een externe dienstverlener verstrekken; (f) u een kopie verstrekken van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren; en (g) alle geldige bezwaren die u heeft tegen het gebruik door ons van uw persoonsgegevens in overweging nemen. 

We beoordelen elk verzoek om deze rechten uit te oefenen geval per geval. Er kunnen omstandigheden zijn waarin we niet wettelijk verplicht zijn om aan een verzoek te voldoen vanwege relevante vrijstellingen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we uw informatie kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar DPO@discovery.com.

5.     Aanvullende Privacyinformatie voor inwoners van de Europese Unie  (“EU“)

Als u bent gevestigd in de EU, vereist de EU-wetgeving dat wij u, op de volgende manier, aanvullende informatie verstrekken over uw persoonsgegevens en uw rechten: 

Meer informatie over de regels voor gegevensoverdracht vindt u hier.

6.    Aanvullende Privacyinformatie voor inwoners van Australië

In Australië kunt u een klacht indienen op het kantoor van de Australian Information Commissioner hier.

7.    Aanvullende privacyinformatie voor inwoners van India

Als u klachten heeft over de diensten of over onze praktijken met betrekking tot gegevensverwerking, neem dan contact op met onze Functionaris voor klachten via: grievanceofficer@discovery.com.

8.  Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, of een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw informatie, neem dan contact met ons op via:

Discovery Communications LLC.

230 Park Avenue South

New York, NY 10003

VSAE-mail: DPO@discovery.com