DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Sidst opdateret: 17. maj 2022

Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvordan Discovery Communications LLC. og/eller dets datterselskab og tilknyttede enheder (“vi,” “os,” “vores” eller “Discovery Communications LLC”) indsamler, bruger og videregiver oplysninger om dig (“bruger” eller “du/dig”) via https://discovery.apexportal.net/ (“Webstedet”) med henblik på at registrere virksomheder eller enkeltpersoner, der i øjeblikket er eller ønsker at blive betragtet som en leverandør af varer og tjenester eller talent (hver især benævnt en “Leverandør”) til Discovery Communications, LLC eller ét eller flere af Warner Bros. Discovery, Inc.’s datterselskaber eller tilknyttede selskaber (samlet benævnt “WBD”). Du kan finde flere oplysninger om WBD, herunder dets datterselskaber og tilknyttede selskaber, her.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til denne Databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Hvis vi foretager ændringer, underretter vi dig om eventuelle ændringer ved at opdatere “Sidst opdateret”-datoen for denne Databeskyttelseserklæring, og i nogle tilfælde kan vi give dig yderligere varsel (såsom ved at tilføje en erklæring til vores startside). Vi opfordrer dig til at gennemgå Databeskyttelseserklæringen , når du besøger Webstedet eller på anden måde interagerer med os for at holde dig informeret om vores informationspraksisser og de valg, der er tilgængelige for dig.

1.    Indsamling og brug af oplysninger

Når du interagerer med Webstedet, indsamler vi oplysninger, der identificerer dig direkte (dvs. oplysninger, der ville give en person mulighed for at identificere dig eller kontakte dig, såsom dit fulde navn, postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer), samt oplysninger om din brug af Webstedet. Nedenfor beskriver vi de forskellige typer af oplysninger, som vi indsamler om dig og de enheder, som du bruger, når du interagerer med webstedet.

Oplysninger, som du videregiver til os: Webstedet giver dig mulighed for at indtaste kontaktoplysninger, skatte-, fakturerings- og andre oplysninger om dig selv og din virksomhed. Vi indsamler og opbevarer alle oplysninger, som du indtaster via Webstedet. Du kan f.eks. angive:

Når du tilgår eller bruger Webstedet, indsamler vi automatisk følgende oplysninger fra dig:

2.     Sådan bruger vi de personlige oplysninger, som vi indsamler

Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler, til at levere og forbedre Webstedet, til at indsamle leverandøroplysninger til onboarding, skattemæssige og regnskabsmæssige formål, og til at kommunikere med dig.

Vi kan også bruge de oplysninger, som vi indsamler, til at undersøge og hjælpe med at forhindre potentiel ulovlig aktivitet eller aktivitet, der truer netværket, til at håndhæve vores politikker og procedurer og til at beskytte vores rettigheder og intellektuelle ejendom, samt rettighederne tilhørende andre, der bruger vores Websted.

3.    Deling af oplysninger

4.    Dine rettigheder 

Under visse betingelser og hvis fastsat i gældende lovgivning, har du ret til at anmode om, at vi: (a) giver indsigt i eventuelle personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, (b) opdaterer nogen af ​​dine personlige oplysninger, som er forældede eller forkerte, (c) sletter eventuelle personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, (d) begrænser den måde, hvorpå vi behandler dine personlige oplysninger, (e) forhindrer behandlingen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål; tilvejebringer dine personlige oplysninger for en tredjepartstjenesteudbyder, (f) giver dig en kopi af eventuelle personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, og (g) overvejer eventuelle gyldige indsigelser, som du måtte have mod vores brug af dine personlige oplysninger.

Vi vurderer enhver anmodning om at udøve disse rettigheder fra sag til sag. Der kan være omstændigheder, hvor vi ikke er juridisk forpligtede til at efterkomme en anmodning på grund af relevante undtagelser i gældende databeskyttelseslovgivning. I nogle tilfælde kan dette betyde, at vi er i stand til at beholde dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage. For at udøve disse rettigheder bedes du indsende en anmodning ved at sende en e-mail til DPO@discovery.com.

5.     Yderligere databeskyttelsesoplysninger for beboere i den Europæiske Union (“EU”)

Hvis du er bosat i EU, kræver EU-lovgivning, at vi tilvejebringer yderligere oplysninger for dig om dine personlige oplysninger og dine rettigheder, som følger:

Du kan få mere at vide om reglerne for dataoverførsler her.

6.    Yderligere databeskyttelsesoplysninger for bosiddende i Australien

I Australien kan du indgive en klage til den australske informationskommissær (Office of the Australian Information Commissioner) her.

7.    Yderligere databeskyttelsesoplysninger for bosiddende i Indien

Hvis du har eventuelle klager over tjenesterne eller vores databehandlingspraksisser, bedes du kontakte vores klageansvarlige på: grievanceofficer@discovery.com.

8.  Sådan kontakter du os

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne Databeskyttelseserklæring eller vores databeskyttelsespraksisser, eller ønsker at indsende en anmodning vedrørende dine oplysninger, bedes du kontakte os på følgende:

Discovery Communications LLC.

230 Park Avenue South

New York, NY 10003

USA

E-mail: DPO@discovery.com